Jacqueline Holmgrens hemsida

Arts by Jacqueline


Stacks Image 125
Om mig

Jag föddes i Newcastle-upon-Tyne, England år 1957. Jag har ritat och målat hela mitt liv. Jag utexaminerades från St Martin's School of Art med en fil kand-examen inom mode och textil 1979 och flyttade till Sverige strax efter. Jag har arbetat frilans som illustratör och textildesigner för många olika tidningar och företag som exempelvis Damernas Värld, Hennes och Mauritz, Året Runt, Strömma, Fix trikåfabriker och Stadium. Runt 1990 upptäckte jag akrylfärger och har målat i det mediumet sedan dess. Jag arbetar mest i akryl, akvarell, blandteknik och collage, och har nyligen börjat trycka collografier. Mitt arbete verkar bli friare ju äldre jag blir. Jag har målat många porträtt i olika medier under åren och njuta av att måla och teckna den mänskliga gestalten, men efter att ha experimenterat med akrylmedier, bläck, vattenlösliga pennor och kritor jag tycker att de detaljerade, nästan fotografiska porträtt jag målade förr, är tråkiga och jag känner en längtan tillbaka till den friare modetecknings tekniker jag använde på konstskolan. År 2002 var jag inbjuden att ställa ut mina tavlor i Riksdagen, Stockholm och har sedan dess rest över södra Sverige och visat och talat om tavlorna. Jag har haft flera utställningar i Valdemarsvik, Jönåker, och Norrköping, ensam och med andra konstnärer.

Norrköping maj 2011

About Me

I was born in Newcastle-upon-Tyne, England in 1957. I have drawn and painted all my life. I graduated from St. Martin’s School of Art with a Bachelor of Arts degree in Fashion and Textiles 1979 and moved to Sweden soon after. I have worked freelance as an illustrator and textile designer for many different magazines and firms such as Damernas Värld, Hennes and Mauritz, Året Runt, Strömma, Fix, and Stadium. Around 1990 I discovered acrylic paints and have painted in that medium ever since.
I work mostly in acrylic, watercolour, mixed media and collage, and have recently begun collograph printing. My work seems to be becoming freer the older I get. I have painted many portraits in different mediums over the years and enjoy painting and drawing the human figure, but after experimenting with acrylic mediums, inks, water-soluble pencils and crayons I find that the detailed, almost photographic portraits I used to paint, bore me and I feel a longing back to the freer fashion drawing techniques I used at art college.
In 2002 I was invited to exhibit my paintings in Riksdagen, Stockholm (the Swedish Parliament building) and have since then travelled over southern Sweden showing and talking about the paintings.
I have had several exhibitions in Valdemarsvik, Jönåker, and Norrköping, alone and with other artists.

Norrköping, May 2011