Blandteknik

Livet är ingen lotteri, collage

Livet är ingen lotteri, collage